งานจิตวิทยา - ทดสอบความบกพร่องด้านการเรียน 200 บาท - ทดสอบบุคลิกภาพ 300 บาท - ทดสอบเชาว์ปัญญา 300 -1,000 บาท - บำบัดทางจิตวิทยา 300 บาท ***หากท่านรอนานเกิน 30 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

 
 

เชื่อมโยงเครือข่าย สปสช.Supported @ HosXP DB